ตะกร้า

Mini Cart

การคืนและขอเปลี่ยนสินค้า

สามารถคืนสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีใดได้บ้าง-สินค้าที่สามารถทำการคืนและเปลี่ยนได้ต้องเป็นสินค้าที่ชำรุด หรือมีตำหนิเท่านั้น

-จะสามารถทำการคืน หรือขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 1-3 วันหลังได้รับสินค้าเท่านั้น

-สินค้าที่ทำการคืน หรือขอเปลี่ยน ต้องมีบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้ารวมไปถึงป้ายระบุชื่อและราคาสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์

-สินค้าที่ทำการคืน หรือขอเปลี่ยนต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือ ซักล้าง

-ในการรับคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า จะไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้ารายการอื่นได้ แม้จะมีราคาเท่ากัน


หมายเหตุ : สินค้าที่ลดราคาจากป้าย ไม่สามารถทำการคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้ขั้นตอนการคืนสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้า


- คุณสามารถแนบคำร้องขอคืนสินค้า (RA) ส่งเข้ามาในอีเมลล์ Frankforweb@gmail.com

- หลังจากได้รับคำร้องขอคืนสินค้า Frank! garcon จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการรับคืน และ แลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้า


-หากเป็นความผิดพลาดของทางเรา Frank! garcon จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าภายในประเทศ